I samarbete med
 
Region Skne
 

 
Ideon Innovation at Ideon Science Park

Vi söker motiverande, drivande entreprenörer som brinner för att bygga bolag och som har möjlighet att initialt kanske arbeta mot ingen eller begränsad löpande ersättning för att istället kunna ta del av det värdet man bygger upp i bolaget.

Det finns en ett flertal intressanta projekt och duktiga innovatörer i Skåne med omnejd. Men det krävs mer för att skapa ett framgångrikt företag, det krävs ett starkt team av innovatör och entreprenör.

Med en entreprenör menar vi i det här sammanhanget en person som med driv och gott affärsmannaskap kan ta en idé hela vägen till ett framgångsrikt bolag. Det är en person som är beredd att satsa sin tid och sin energi för ett delägande i bolaget och som har möjligheten att under en begränsad tid arbeta utan eller med begränsad ersättning. Vi vet att många innovatörer och projekt söker entreprenörer. Vi är övertygade om att det finns ett stort antal entreprenörer som väldigt gärna vill bygga bolag baserat på en spännande innovation. Hitintills har det varit svårt att hitta varandra, speciellt om man sitter utanför innovationsmiljöerna, exempelvis på ett industriföretag. Detta ska Entreprenörspoolen råda bot på; den är en mötesplats mellan entreprenörer och innovatörer. Entreprenörspoolen kommer att finnas tillgänglig för de olika innovationsmiljöerna i Skåne, där det finns mängder med idéer och spännande forskning som behöver kompletteras upp med en entreprenör.

Vi söker personer som har drivit företag eller projekt, som brinner för att åstadkomma resultat, som förmår att arbeta under knappa omständigheter och ändå skapa resultat. Vi söker eldsjälar, som ibland bara ser ett NEJ som en extra utmaning att försöka igen. Samtidigt är det en person som kan samverka och skapa resultat med olika människor. En forskare har ett synsätt på hur projektet skall tas vidare, entreprenören har kanske en annan. Kommunikation och förståelse är viktiga delar för ett team som bygger värde tillsammans.

Det finns en risk i att gå in som entreprenör: Det kanske trots gott entreprenörskap aldrig blir den framgång man hade tänkt. Man har kanske arbetat 6 månader utan att få någon ersättning alls. Möjligheterna är å andra sidan att bolaget utvecklas väl och att man som delägare är en viktig del av dess framgång, inte minst ekonomiskt.

Det ställer med andra ord speciella krav den privata ekonomin. Kan du t ex klara dig utan lön i t ex 6 månader?

Läs mer så fungerar Entreprenörspoolen »

Till Kvalificeringsfrågorna »

 

Partners till CONNECT Skåne: